Kurs operatorów koparko-ładowarek charakterystyka i cel szkolenia

Uczestnikiem kursu dla operatorów koparko-ładowarek klasy III może być każda osoba, która ma ukończony 18 rok życia, posiada wykształcenie najmniej podstawowe, a także zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności kandydata do odbycia kursu i operowania maszyną. Wymaganie te są niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Dodatkowo osoba, która nie posiada stażu przy obsłudze tych urządzeń będzie musiała uczestniczyć w dodatkowych godzinach zajęć praktycznych. Jest idealny kurs dla osób poszukujących pracy w budownictwie oraz osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje.

Opis szkolenia
Pozytywne ukończenie szkolenia z zakresu operatora koparko-ładowarki klasy III daje kwalifikacje, które są konieczne do wykonywania pracy jako operator koparko-ładowarek. Podczas szkolenia uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną, ale także bierze czynny udział w zajęciach praktycznych, co pozwoli na przećwiczenie i powtórzenie uzyskanych umiejętności w praktyce. Każdy uczestnik podczas szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyskuje świadectwo, a także wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Zakres tematyczny
Szkolenie swoim zakresem obejmuje tematykę eksploatacji koparko-ładowarki, sporządzania dokumentacji technicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, elektrotechniki, silników spalinowych oraz hydrauliki, budowy maszyny oraz technologii robót. Wszystkie te zagadnienia pozwolą na zrozumienie jak działa maszyna oraz jak z niej korzystać, by działała poprawnie. Szkolenie obejmuje również zajęcia praktyczne.

Egzamin
Egzamin na operatora koparko-ładowarki III klasy składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin przebiega przed komisją wyznaczoną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn. Egzamin praktyczny jest pierwszy w kolejności i polega na wykonaniu dwóch zadań: wykop i jego zasypanie oraz załadunek i transport urobku łyżką ładowarkową. Zdanie egzaminu praktycznego jest przepustką do egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny ma formę ustną i polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania przez egzaminatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *