Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na poziomie podstawowym skierowany jest do kierowców, którzy przewożą materiały niebezpieczne w przewozie drogowym, a także zajmują się zapobieganiem oraz usuwaniem zagrożeń, które pojawiły się w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest więc przygotowanie kierowców do odpowiedniego przewozu tychże towarów oraz nauka odpowiedniego reagowania w sytuacjach nagłych. Wymóg przeprowadzenia szkolenia wynika z obowiązku utrzymania bezpieczeństwa kierowców przewożących towary niebezpieczne, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Program szkolenia
Szkolenie swym zakresem obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące sposobu przewozu towarów niebezpiecznych, w tym także przedstawienie jakich towarów niebezpiecznych nie można przewozić wspólnie oraz jak realizować transport kombinowany, omówienie rodzajów zagrożeń, profilaktykę zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa podczas załadunku oraz rozładunku, przejazdów przez tunele oraz ochronę ładunku podczas tych przejazdów, działań jakie należy podjąć w sytuacji wypadku. Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę na temat ochrony środowiska oraz kontroli przewozów odpadów, jak oznaczać i umieszczać naklejki ostrzegawcze, jak używać wyposażenia technicznego pojazdu i jak układać towary. Szkolenie także przybliża informacje z zakresu odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz administracyjnej podczas przewożenia tychże towarów.

Wymagania
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy przewożą ładunki niebezpieczne oraz posiadają prawo jazdy kategorii B lub C, a w sytuacji wymagania kategorii prawa jazdy C + E posiadają także badania lekarskie i psychologiczne, a także ukończony kurs dokształcający. Szkolenie obejmuje osoby które mają ukończone 21 lat.

Uzyskane kwalifikacje
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik uzyskuje uprawnienia, które wystawiane są przez Urząd Marszałkowski, zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz świadectwo ukończenia kursu ADR. Dokumenty te dają uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *