Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) – szkolenie w formie konsultacji

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wykształcenie co najmniej podstawowe, którzy mają ukończony 18 rok życia, a także posiadają uprawnienia elektroenergetyczne, które kończą ważność lub już ją straciły. Konsultacje są powtórzeniem posiadanej już wiedzy i nabyciem nowych wiadomości z zakresu objętego konsultacjami. Ukończenie konsultacji w wynikiem pozytywnym uprawnia do dalszego wykonywania czynności z zakresu obsługi urządzeń energetycznych.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest odnowienie lub przedłużenie posiadanych już uprawnień do wykorzystywania, bądź nadzorowania urządzeń techniczno-energetycznych z grupy 1, 2 i 3, a mianowicie ich obsługa, konserwacja, remont, montaż oraz wykonywanie prac kontrolnych i pomiarowych. Szkolenie ma za zadanie przygotowanie do egzaminu państwowego i przedłużyć posiadane już uprawnienia.

Forma szkolenia
Szkolenie ma formę konsultacji podczas, których omawiane są poszczególne sytuacje w oparciu o zdarzenia faktyczne konkretne stadia przypadku. Konsultacje mają także za zadanie usystematyzować posiadaną już wiedzę, omówienie nowych przepisów prawnych, przeprowadzenie ćwiczeń za pomocą urządzeń symulacyjnych oraz rozwiązywanie testów. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, a po ukończonym szkoleniu certyfikat oraz zaświadczenie.

Szkolenie może być podzielone na grupy w zależności od specyfikacji uprawień. Zazwyczaj dzieli się je na tematykę urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających oraz przesyłających energię elektryczną, urządzeń które przetwarzają i zużywają ciepło, a także urządzenia oraz instalacje wytwarzające i magazynujące paliwa gazowe.

Problematyka
Podczas konsultacji podejmowana jest tematyka aktów prawnych i przepisów związanych z eksploatacją urządzeń tj. autoklawy, wyparki, wytwornic pary, rodzajów tychże urządzeń, instrukcji ich eksploatacji, codziennej oraz okresowej konserwacji.

Po zakończonych konsultacjach uczestnik przystępuje do zdania egzaminu przed specjalnie powołaną Komisją Kwalifikacyjną. Po zdaniu egzaminu wystawiane są świadectwa uzyskania kwalifikacji, dzięki którym uczestnik będzie nadal mógł wykonywać swój zawód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *