Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoleniom podlegają także pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 pracowników, bądź zatrudniają do 20 pracowników a działalność jaką prowadzi kwalifikuje się do działalności, która posiada mniejsza niż trzecią grupę ryzyka. Pracodawca posiadający zaświadczenie ukończenia takiego kursu nie musi zatrudniać specjalisty spoza zakładu pracy i może samodzielnie wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia
Podstawowymi celami szkolenia jest przekazanie kursantom wiedzy i umiejętności z zakresu: rozpoznawania i analizowania zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy, oceny wynikającego z tych zagrożeń ryzyka, procedur przeprowadzania kontroli oraz określenia rzeczywistego stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy, organizacji działań, które zapewnią pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym także pod względem ergonomicznym. Szkolenie ma również za zadanie wypracowanie metod pozwalających na ograniczenie lub eliminowanie negatywnego oddziaływania czynników szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia, ustalenia w jakich okolicznościach dochodzi najczęściej do wypadków oraz chorób zawodowych i opracowanie działań profilaktycznych, metod organizacji szkoleń z zakresu BHP, a także rozpowszechnienia wiedzy z zakresu BHP.

Na szkoleniu poruszana jest także tematyka regulacji prawnych z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa oraz higieny pracy w zakładzie pracy, w tym: źródła prawa pracy, prawa i obowiązki pracowników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona praw kobiet oraz młodocianych pracowników, profilaktyki wypadków oraz występowania chorób zawodowych. Wśród zagrożeń jakie mogą zagrać pracownikom wyróżnia się: wypadki, hałas, szkodliwe substancje chemiczne i pyły, promieniowanie, pola elektromagnetyczne, elektryczność, oświetlenie oraz stanowisko pracy, pożary, wybuchy, czy odpowiednie składowanie materiałów.

Forma szkolenia
Szkolenie przeprowadzane jest w formie seminarium lub wykładu z ćwiczeniami praktycznymi. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie przygotowanym przez organizatora wystawiane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *