Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach biurowych i administracyjnych w różnych działach organizacyjnych przedsiębiorstw, spółek lub instytucji, które podczas swojej codziennej pracy wykonują czynności przy obsłudze komputerów i monitorów ekranowych, a także przyjmując przez dłuższy okres czasu wymuszoną pozycję ciała. Wiedza nabyta podczas szkolenia przyczyni się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń jakie są związane z wykonywaną pracą, metod jakie należy zastosować, by zapobiec tymże zagrożeniom (w tym ergonomia pracy, organizacja pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca) kształtowania odpowiednich warunków pracy w zgodzie w obowiązującymi przepisami prawa, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych, tj. np. pożar, czy awaria sprzętu elektronicznego.

Szkolenie ma również za zadanie dostarczyć kursantom wiedzy na temat praw kobiet oraz młodocianych w zakładzie pracy, profilaktyki zdrowia, w tym chorób zawodowych, a także za pomocą jakich zabiegów i metod zapobiec wypadkom podczas wykonywanej pracy.

Ważnym punktem szkolenia jest omówienie postępowania w razie nieprzewidzianego wypadku, w tym udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W sytuacjach stresowych warto posiadać powtórzoną i zaktualizowaną wiedzę, by szybko podejmować odpowiednie decyzje w celu ratowania mienia i zdrowia swojego, jak i współpracowników. Szkolenie to powinien ukończyć każdy pracownik pracujący na stanowisku administracyjno-biurowym.

Forma szkolenia
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych ma postać wykładu lub seminarium z możliwością konsultacji z prowadzącym szkolenie. Podczas szkolenia organizator korzysta z różnych pomocy dydaktycznych, w tym prezentacji multimedialnych, tablicy, materiałów szkoleniowych, obowiązujących przepisów prawnych. Każdy z uczestników szkolenia kończy je uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy przeprowadza organizator szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *