Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych przeznaczone jest w szczególności dla osób pracujących na stanowiskach: projektant, konstruktor, technolog, organizator produkcji. Uczestników na szkolenie należy rekrutować spośród osób, które z dużym prawdopodobieństwem będą wykonywać czynności z zakresu inżynieryjno-technicznego. Szkolenie powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Każdy uczestnik szkolenia zyskuje najbardziej aktualne wiadomości z zakresu przepisów prawnych, warunków jakie powinno spełniać miejsce pracy, by było bezpieczne i ergonomiczne oraz za pomocą jakich nowoczesnych rozwiązań je stworzyć (w szczególności przy użyciu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zabezpieczających, środków ochrony indywidualnej) i zorganizować w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych oraz technicznych jest rozszerzenie oraz odświeżenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania oraz oceniania niebezpieczeństw mogących mieć miejsce podczas wykonywanej pracy, organizacji pracy pod względem bezpieczeństwa, higieny oraz dostosowania pracy do możliwości psychofizycznych pracownika. Celem szkolenia jest również przedstawienie działań, które mają za zadanie zminimalizowanie liczby wypadków w pracy oraz zagrożeń, które mogą je spowodować.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi: aktualne przepisy prawne z tematyki BHP, sposoby opisywania zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz ich ocenę, wprowadzanie zoptymalizowanych warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, a także zasady działania i zachowania się w sytuacji nieprzewidzianej, tj. wypadek, czy awaria, w tym pierwsza pomoc.

Forma szkolenia
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych może mieć formę wykładu lub seminarium wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Każdy z kursantów kończy szkolenie napisaniem egzaminu końcowego. Egzamin końcowy przeprowadza organizator szkolenia. Podczas szkolenia kursant uzyska zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zawodów technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *