Koordynator BHP – nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – opis szkolenia

Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy ma obowiązek wyznaczenia koordynatora, który będzie sprawował kontrolę nad bezpieczeństwem zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników. Do zadań koordynatora należy między innymi niedopuszczanie do stosowania prac lub ich wstrzymania, w przypadku gdy zagrażają zdrowiu, bądź życiu pracowników, bądź osunięcie od wykonywania obowiązków pracownika, który nie przestrzega zasad BHP.

Szkolenie Koordynator BHP skierowane jest do osób pracujących w kadrach zarządzających zakładem pracy, którzy są odpowiedzialni za nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, do koordynatorów ds. BHP, pracodawców, którzy współpracują z innymi podmiotami gospodarczymi i mają obowiązek koordynacji czynności z zakresu BHP, pracowników wykonujących zadania służby BHP oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel i tematyka szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz nabycie nowych wiadomości z zakresu praktycznego stosowania przepisów i regulacji prawnych z zakresu zarządzania działaniami w tematyce BHP oraz poznanie konkretnych sposobów organizacji pracy w sposób bezpieczny. Na szkoleniu omówione zostaną także praktyczne aspekty pracy koordynatora BHP, tj.: omówienie roli i zadań koordynatora, analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania współpracy między podmiotami (umowy, porozumienia).

Szkolenie porusza także problematykę form oraz sposobów przeprowadzania nadzoru, obowiązków, zadań i praw koordynatora BHP, systemów zarządzania, tworzenia dokumentacji z zakresu umów i porozumień pomiędzy pracodawcami i podmiotami zewnętrznymi.Są to istotne zagadnienia z punktu wykonywanego zawodu koordynatora BHP.

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest przed specjalistę ds. koordynacji działań z zakresu BHP między podmiotami gospodarczymi. Podczas szkolenia wykorzystywane są materiały własne wykładowcy z możliwością indywidualnych konsultacji. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat świadczący o odbytym szkoleniu zgodnie ze wzorem opisanym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *