Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – opis i cel szkolenia

Szkolenie z zakresu zasad i metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach to szkolenie teoretyczne i praktyczne, które ma na celu przybliżyć tematykę udzielania pierwszej pomocy w nagłych, nie przewidzianych wypadkach w pracy. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy należy reagować zdecydowanie i szybko, nie pomijając wezwania odpowiednich służb ratowniczych. Następnie należy przystąpić do udzielenie pomocy przedmedycznej. Umiejętności uzyskane na szkoleniu przydatne będą nie tylko w pracy, ale także w wielu nieprzewidzianych sytuacjach w życiu codziennym.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiadających za świadczenie przedlekarskiej pomocy medycznej, a także do innych osób zainteresowanych tematyką udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ze względu na wykonywany zawód, czy obejmowane stanowisko. Szkolenie może służyć też jako przypomnienie posiadanych już umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej.

Tematyka szkolenia
Szkolenie swoim zakresem powinno obejmować sposoby postępowania na miejscu zdarzenia, a także sposoby udzielania pierwszej pomocy w niespodziewanych wypadkach. Postępowanie na miejscu zdarzenia powinno obejmować ocenę sytuacji, ocenę stanu poszkodowanego, w sytuacji, gdy ten jest przytomny oraz nieprzytomny, jak wykonać masaż serca u dorosłego człowieka oraz u dziecka, jak ustawić pozycję bezpieczną boczną. Tematyka ze sposób udzielania pierwszej pomocy powinna obejmować różne uszkodzenia ciała, m.in. stłuczenia, zranienia, złamania, zwichnięcia, krwotoki, omdlenia, urazy kręgosłupa, porażenie prądem, oparzenia, krwawienie z nosa, czy przypadki z ciałami obcymi w drogach oddechowych.

Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, by uczestnik nie tylko posiadł wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. W rzeczywistych sytuacjach niekiedy wystarczy kilka sekund wcześniej zareagować, by uratować poszkodowanego od poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie na nagły wypadek i właściwa reakcja. W trakcie warsztatów przekazywana jest wiedza na temat odpowiedniego wyposażenia apteczki, a także wskazówki jak tego wyposażenia używać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *