Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjentów jest szkoleniem obowiązkowym dla techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej oraz wszystkich pracowników wykonujących czynności zawodowe z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii i inni, a także stomatolodzy, lekarze, którzy wykonują zadania z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych itp. Odbycie takiego szkolenia jest potrzebne do wykonywania zawodu. Przybliża tematykę ochrony radiologicznej nie tylko w stosunku do pacjenta, ale także do personelu wykonującego obowiązki zawodowe przy użyciu promieniowania. Bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywania badań za pomocą promieniowania, jak i zdrowie pracowników jest w tej pracy sprawą priorytetową.

Tematyka szkolenia
W zależności od specjalności wykonywanej przez pracownika program szkolenia się różni. W załączniku 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej jest znajduje się wykaz zajęć obowiązkowych oraz nieobowiązkowych dla danej specjalności. Szkolenie swym zakresem obejmuję tematykę fizycznych właściwości urządzeń radiologicznych, promieniotwórczości, wielkości oraz jednostek radiologicznych, podstaw detekcji promieniowania jonizującego, podstaw radiobiologii, biologicznych efektów działania promieniowania, ryzyka radiacyjnego, ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci oraz młodzieży) oraz personelu, zasad optymalizacji procedur, ryzyka radiacyjnego związanego z ekspozycją płodu, systemu zarządzania jakością. Podczas szkolenia analizowane są również powszechnie obowiązujące przepisy prawne zarówno krajowe, jak i europejskie i międzynarodowe.

Forma szkolenia
Każda osoba ukończywszy szkolenie zdaje egzamin państwowy. Po osiągnięciu pozytywnego wyniku uzyskuje certyfikat, który jest ważny przez okres 5 lat. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z ogólną wiedzą z tematyki ochrony radiologicznej. Każda osoba ma również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas, których wyjaśni nurtujące go zagadnienia i sytuacje spotykane w praktyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *