Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Wypadki przy pracy zdarzają się pomimo wszelkich procedur jakie obowiązują w danym przedsiębiorstwie. Kiedy ma miejsce wypadek przy pracy? Wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu, bądź śmierć pracownika podczas bądź w związku z wykonywaniem: obowiązków lub poleceń przełożonego, działań na rzecz pracodawcy bez wydanego polecenia, a także w trakcie gdy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wykonywania pracy.

Dla kogo?
Szkolenie doskonalące dla służby BHP z zakresu wypadków przy pracy skierowane jest do pracowników służby BHP oraz osób, które wykonują zadania tejże służby, a także dla społecznych inspektorów pracy i innych, które biorą udział w postępowaniach powypadkowych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest powtórzenie i uporządkowanie wiadomości zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, a także wykształcenie umiejętności praktycznych kierowania postępowaniem powypadkowym. Najważniejszym aspektem szkolenia jest analiza poszczególnych zdarzeń wypadkowych, a także analiza procedur BHP, które mają za zadanie przeciwdziałać takim zdarzeniom. Ćwiczenie praktycznych umiejętności, w tym wypełnianie dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, a także analiza zdarzenia jest bardzo ważna z prawnego punktu widzenia.

Zakres szkolenia
Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne dotyczące wypadków przy pracy, dokumentowanie wypadku przy pracy (protokół powypadkowy, zarejestrowanie wypadku, karta wypadku), ustalanie przyczyn wypadku, w tym dokonywanie oględzin miejsca wypadku, wysłuchanie poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, zasięgnięcie opinii lekarza, ustalanie stopnia odpowiedzialności zarówno ze strony pracownika i pracodawcy, zbierania dowodów oraz analizy poszczególnych sytuacji wypadkowych. Zebranie dowodów ważne jest także ze względu na przyszłe roszczenia poszkodowanego wobec pracodawcy, a także ze względu na ubezpieczyciela.

Po odbytym szkoleniu osoby biorące w nim udział otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem określonym przez odpowiednie Rozporządzenie MEN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *