Cel szkolenia BHP

Szkolenie BHP jest szkoleniem obowiązkowym dla każdego nowo przyjmowanego pracownika w każdym przedsiębiorstwie. Bez szkolenia pracownik nie powinien przystępować do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Jego ukończenie posiada ogromne znaczenie z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich pracowników i odpowiednią organizację miejsc pracy. Co jest celem szkolenia i jaki zakres tematyczny powinno takie szkolenie posiadać?

Obowiązek pracodawcy
Każdy pracodawca posiada obowiązek poddania pracownika szkoleniu z zakresu BHP. Wynika to bezpośrednio z Kodeksu pracy. Pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien być zaznajomiony z zasadami pracy w warunkach bezpiecznych, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności.

Cel szkolenia
Szkolenie przeprowadzane jest w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przez pracownika, ale także w celu poznania zasad jakie te pracownik oraz współpracownicy muszą przestrzegać.

Instruktaż z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy także pracowników innego zakładu, którzy przebywają na terenie innego zakładu pracy. Muszą oni także potwierdzić fakt, że otrzymali takie informacje.

Szkolenie obejmuje czynniki środowiska pracy oraz zagrożenia jakie mogą wystąpić zarówno w warunkach zimowych, jak i w warunkach letnich, jak radzić sobie w nagłych sytuacjach i jak zapobiegać awariom. Program powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków pracy.

Szkolenie z zakresu BHP dzieli się na szkolenie wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne ma miejsce przed rozpoczęciem wykonywania pracy, natomiast szkolenie okresowe to powtórne przybliżenie tematyki BHP wraz z mówieniem nowych przepisów prawnych z tego zakresu.

Kwestia organizacyjna
Szkolenie odbywa się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy pracownika (o ile to możliwe). Czas szkolenia wlicza się do czasu pracy pracownika, stad też gdy szkolenie ma miejsce po godzinach pracy musi być ono wliczone do czasu pracy. Zaświadczenie z ukończonego szkolenia BHP, podpisane przez pracownika oraz osobę przeprowadzającą szkolenie, powinno znaleźć się w aktach osobowych każdego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *