Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących – charakterystyka i cel szkolenia

Umiejętność obsługi wózków jezdniowych unoszących jest coraz częściej poszukiwaną umiejętnością u pracowników. Powyższa umiejętność wymagana jest na stanowisku magazyniera, a także wszelkich innych stanowiskach, gdzie trzeba rozładowywać ładunek, przewozić surówce, półfabrykaty lub towary. Praca za pomocą wózka jezdniowego unoszącego znacznie usprawnia pracę pracowników, ale także w dużym stopniu zapobiega chorobom zawodowym w wyniku przeciążeń kręgosłupa. Ukończenie takiego szkolenia zwiększy także szanse na znalezienie pracy wśród osób, które jej poszukują.

Wózek jezdniowy unoszący może obsługiwać osoba, która posiada uprawnienia operatora, bądź otrzymała od pracodawcy zezwolenie na obsługę wózka. Zezwolenie pracodawca może wystawić na podstawie posiadanego przez pracownika zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców odpowiedniego typu wózka.

Warunki uczestnictwa
Do szkolenia może przystąpić każda osoba zainteresowana szkoleniem lub posiadająca skierowanie na takie szkolenie, która ukończyła 18 lat, posiada wykształcenie minimum podstawowe lub ponadgimnazjalne oraz otrzymała zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków zawodowych za pomocą wózka unoszącego. Osoba nie mająca 18 lat i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy nie może wziąć udziału w szkoleniu.

Cel kursu
Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestnika szkolenia z typami, zastosowaniami, oraz budową stosowanych powszechnie wózków unoszących, czynnościami jakie kierowca wózka powinien wykonać przed rozpoczęciem jazdy wózkiem, w trakcie oraz po zakończonych czynnościach, informacjami z tematyki ładunkoznastwa. Szkolenie obejmuje również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ćwiczenia praktyczne jazdy wózkiem.

Zaświadczenie otrzymywane w wyniku pozytywnego ukończenia szkolenia jest bezterminowe. Program szkolenia musi być zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas szkolenia uczestnikom zapewnia się materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *