Szkolenie okresowe pracodawców – opis i cel szkolenia

Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pracujących na wyższych stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników, np. w przedsiębiorstwach państwowych, spółkach, zakładach, urzędach, czy spółdzielniach, a także dla osób zarządzającymi pracownikami w przedsiębiorstwach produkcyjnych (brygadzistów, mistrzów) i osób kierującymi wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi. Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej higieny pracy jest najważniejszym aspektem codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw, a także obowiązkiem pracodawcy. Warunkuje bowiem bezpieczne wykonywanie codziennych czynności zawodowych i tym samym zapewnia płynne funkcjonowanie firmy.

Cel szkolenia
Głównym celem szkolenia jest uporządkowanie i aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu procesów pracy, w tym zagrożeń wynikających z tych procesów i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, formowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, stwarzania bezpiecznych warunków pracy dla pracowników wykonujących określony zawód. Celem szkolenia jest także aktualizacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawnych obowiązujących pracodawców, a także pracowników.

Forma szkolenia i materiały dydaktyczne
Szkolenie okresowe przeznaczone dla pracodawców posiada formę kursu bądź seminarium. Szkolenie może mieć również postać samokształcenia, które polega na samodzielnej nauce opartej o szczegółowy program opracowany przez organizatora szkolenia. Szkolenie trwa 16 godzin.

Podczas szkolenia każdy kursant otrzymuje od organizatora odpowiednie środki dydaktyczne, a zajęcia oparte są między innymi na pokazach filmów i prezentacji multimedialnych. Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik, który zawiera wiadomości przekazywane podczas szkolenia, a także ma możliwość skorzystania z konsultacji w wykładowcą. Uczestnicy, którzy biorą udział w szkoleniu w formie samokształcenia otrzymują od organizatora odpowiednie materiały szkoleniowe, w tym skrypty, przepisy prawne, pytania kontrolne do sprawdzania osiągniętej podczas samokształcenia wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *